Anna M. Szulc

Etter- og videreutdanning:

Jeg har i tillegg til psykologutdanningen en 5-årig utdanning i barnepsykoterapi og er utdannet gruppeanalytiker ved Institutt for gruppeanalyse (IGA) som er en 5 årig utdanning i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse. Jeg har i flere år i tillegg til omfattende individuell praksis, ledet samtalegrupper for mennesker med forskjellige former for emosjonelle og relasjonelle vansker og er godkjent veileder tilknyttet utdanningen ved IGA.

Jeg er også i gang med å utdanne meg til psykoanalytiker ved Psykoanalytisk Institutt.

 

 

Om min utdanning og faglige bakgrunn:

Jeg er psykolog med spesialistkompetanse i forhold til barn, ungdom og voksne, med studiebakgrunn fra Københavns Universitet i Danmark.

Jeg har 22 års erfaring erfaring fra bl.a. barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, distriktspsykiatrisk poliklinikk (DPS) samt fra psykiatrisk døgnavdeling.

Jeg har bred erfaring med utredning, diagnostisering og psykoterapeutisk behandling av ulike lidelser og vansker, samt veiledning av foreldre.

Jeg har også tidligere vært ansatt ved Modum Bad, avd. Vita, hvor jeg arbeidet med mennesker med en nåværende eller tidligere religiøs tilhørighet og som ønsker å inkludere dette i sin psykoterapeutiske prosess og behandling.

Etter mange innen offentlig psykiske helsevern, driver jeg nå privatpraksis siden 2014.

I tillegg til klinisk virksomhet har jeg veiledningsoppdrag knyttet til Oslo Universitetssykehus og såvel individuell veiledning samt gruppeveiledning av psykologer og andre kolleger.


Andre arbeidsområder / verv:

Jeg har tidligere vært seminarleder på et 2-årig seminar i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom i regi av Stavanger Universitetssykehus og IBUP (Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi).

Jeg sitter for tiden i etikkutvalget til Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi (IGA) og er leder for utdanningsutvalget til IBUP -  Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi.

 

 

Anna M. Szulc

Anna Szulc Psykologpraksis

Bygdøy Allé 21

0262 Oslo

Epost: psykolog@annaszulc.no

Tlf: 917 92 543

Org.nr.: 985828490