Gruppeterapi

Gruppeanalysens utgangspunkt:

Ingen av oss lever i et tomrom, og alle har relasjoner til andre med seg fra tidlig i livet, på den ene eller andre måten. Som regel er det en nær sammenheng mellom plager som depresjonsfølelse, angst, lav selvfølelse, stress, anspenthet, utilstrekkelig utnytting av egne evner på den ene side og erfaringer/samspill med andre mennesker i nåtid eller fortid på den annen side.

Og ofte er det slik at man først gjennom en dialog med andre, forstår seg selv bedre.

Derfor kan løsningen ofte være at man ser nærmere på seg selv, på sine relasjoner, reaksjoner og mønstre som danner seg mer eller mindre tydelig i eget liv.


Hvordan foregår terapien i en analytisk gruppe?

I terapigruppen kan man møte andre som strever med lignende eller andre områder i livet. Igjennom dialogen og samspillet i gruppen, kan man få hjelp til å forstå seg selv bedre og teste ut nye måter å forholde seg til andre på. Det er ingen "dagsorden" eller hjemmeoppgaver knyttet til gruppen. Det er dialogen medlemmene imellom, som er kjernen i behandlingen.

En av terapeutens oppgaver i en slik gruppe er å arbeide sammen med gruppen mot å skape et trygt nok rom for den enkelte, slik at tanker og følelser etter hvert kan deles fritt innenfor gruppen. Målet er å bli bedre kjent med seg selv; egne følelser, lengsler og behov, sin sårbarhet og styrke. Dette kan gi opplevelse av større livskvalitet og større grad av frihet i eget liv. I en slik gruppe får man anledning til å undersøke hva som skjer i samspill med andre akkurat når det skjer, samtidig som man kan få så vel støtte som nyttige tilbakemeldinger.


Gruppeterapi - hva er det?


Der finnes i dag mange forskjellige former for gruppeterapi, og det kan være vanskelig å vite hva som er forskjellen.

Veldig kort beskrevet, har mange grupper til formål å arbeide med en avgrenset problematikk over en avgrenset periode,

ofte noen uker eller måneder. Ofte opereres det med en form for "dagsorden", hjemmeoppgaver eller annen form for struktur, som

bidrat til at man holder fokus på det som er målsettingen.

Gruppeanalytisk gruppepsykoterapi er en grunnleggende annen måte å være i gruppeterapi på.


Hvor ofte møtes gruppen og hvordan er den satt sammen?

Gruppen møtes ukentlig, og er en såkallt "slow-open" gruppe. Det betyr at den ikke er tidsbegrenset men går fortløpende, og at det iblant skjer en utskiftning i gruppesammensettningen ved at enkelte medlemmer slutter og nye kommer inn.

Det tilstrebes en noenlunde jevn blanding av kvinner og menn i sammensettningen av gruppen.

Det er mange prosesser som skjer underveis i en terapigruppe, både på det individuelle plan og på gruppenivå. Personlig vekst er spennende, tar tid og krever kontinuitet. Det legges derfor vekt på at man forplikter seg til å følge gruppen over min. 1 år.

Ettersom det av hensyn til gruppedynamikken er ønskelig med en blanding av kvinner og menn, er det for tiden bare ledige plasser for menn i gruppen.


Anna M. Szulc

Anna Szulc Psykologpraksis

Bygdøy Allé 21

0262 Oslo

Epost: psykolog@annaszulc.no

Tlf: 917 92 543

Org.nr.: 985828490