Behandling

Psykodynamisk psykoterapi - noe for deg?


De fleste opplever i perioder utfordringer i livet. I arbeid, studier, familie- og parforhold, i vennskap, i rollen som forelder - eller i forhold til seg selv.For noen kan slike utfordringer føre til, at man tappes for krefter, eller hemmes i livsutfoldelsen. Noen ganger kan vanskene oppleves svært fastlåste og begrense en på viktige områder i livet. Og noen har hatt et så vanskelig utgangspunkt med seg, at livet har vært krevende så lenge man kan huske.For andre oppleves livet som godt, uten de store belastningene, men likevel: noe oppleves uforløst. Det er som at noe mangler. Det kan være en følelse av vitalitet og overskudd, av mening eller glede. Det er noe man skulle ønske seg var annerledes.

I slike situasjoner kan psykoterapi være en måte å finne vei videre i livet på.

Hva innebærer det å gå i psykoterapi?

For mange er det en vanskelig terskel å komme over, å be om hjelp eller oppsøke en psykolog. Noen har mye identitet og selvfølelse knyttet til det å klare seg selv, og det kan være vanskelig å se for seg hva det konkret vil innebære å gå til psykolog, og hvordan det kan hjelpe.

Derfor brukes alltid de innledende timer på at vi kan bli litt kjent, før man tar stilling til hva som skjer videre. Tid til at du kan kjenne etter hvordan det føles, hvordan det er snakke med psykologen, og om du føler deg forstått. I løpet av de første samtalene danner jeg meg et inntrykk av hva som synes å være sentralt i det du forteller, og hvordan dette kan arbeides videre med i terapi. De tankene jeg gjør meg, deler jeg med deg slik at vi sammen kan bli enige om veien videre.

Psykoterapi – eller det å «gå i terapi» – innebærer først og fremst at man ikke behøver å finne ut av utfordringene alene. Sammen med terapeuten utforsker du følelser, tanker og erfaringer for å prøve å skape mening og forstå bedre.

Det innebærer også å prøve å gå bak det du allerede  «vet» om deg selv, og erfare gjennom samtalen og kontakten med psykologen, sammenhenger og følelser du kanskje ikke har kjent på før.


Hva kan du forvente å oppnå gjennom en psykodynamisk psykoterapiprosess?

En psykodynamisk / psykoanalytisk psykoterapiprosess begrenser seg ikke til et problemløsende fokus hvor det å fjerne symptomet er målet i seg selv. I stedet fokuseres det på å forstå hva vanskene og symptomene kan være et uttrykk for eller springe ut av.


Ved å bli bedre kjent med seg selv, - ved å bli mer «sin egen venn», blir ofte selvfølelsen bedre. Dermed blir det lettere å relatere til andre og å møte livets utfordringer på en bedre måte. Ofte vil dette føre til mindre indre smerte og mindre symptomer, i form av for eksempel angst, uro, depresjon og andre former for plager. Da brukes energien mindre på å «beskytte seg” og mer på livsutfoldelse som fører til bedre livskvalitet.

For de fleste vil en slik utvikling fører med seg ringvirkninger bådel i privatlivet, i parforhold og i arbeidslivet. Dermed kan en ofte erfare at selv svært fastlåste mønstre kan løse seg opp og noe nytt kan komme i stedet.


Les mer under fanen "Psykodynamisk psykoterapi".Hyppighet og varighet:

Det er veldig individuelt hvor ofte og hvor lenge man trenger å gå til samtaler for å få til en forandring. Generelt er et imidlertid slik, at uansett om man ønsker et mer fokusert kortvarig forløp, eller en mer dypdegående prosess, er det tilrådelig å opprettholde en jevn kontinuitet i samtalene. Å ha timer fast og ganske jevnlig, spesielt i starten, vil i lengden gi mer ubytte, end mer sporadiske samtaler, som ikke på samme måte medfører en prosess.  Hva dette konkret innebærer for deg, i forhold til din terapiprosess, er et viktig tema i de innledende samtalene med psykologen.

Anna M. Szulc

Anna Szulc Psykologpraksis

Bygdøy Allé 21

0262 Oslo

Epost: psykolog@annaszulc.no

Tlf: 917 92 543

Org.nr.: 985828490