Forelderveiledning

Forelderveiledning

Overgangen inn i rollen som forelder oppleves for de fleste som en svært stor omveltning som setter prosesser i gang på mange nivåer. Først og fremst i forhold til det lille barnet man nå skal bli kjent med, men ofte også i forhold til en evt. partner - og ikke minst seg selv.

Rollen som forelder aktiverer sterke følelser og det er ikke uvanlig at egne oppveksterfaringer kommer opp med en ny intensitet og innvirker på samspillet med barnet. Rollen som forelder rommer så mye, og er kanskje den rollen som for mange i sterkest grad virker inn på identitet og selvfølelse i voksen alder.


Noen ganger kan de prosesser og samspill som utvikler seg mellom en selv som forelder og barnet, være vanskelige å forstå, og utfordrende dynamikker kan være vanskelig å endre, før man forstår bedre, hva det egentlig handler om. Her kan forelderveiledning være en måte å komme videre på.   

Hva går forelderveiledning ut på?

Forelderveiledning er ikke terapi. Utgangspunktet er hele tiden at du / dere kommer - som forelder - for å snakke om din / deres relasjon  relasjon til barnet og de samspill og evt. vansker dere står opp i. Derfor vil det tilbakevendende fokuset  være på barnet og dynamikken i familien. Samtidig vil dette naturlig føre til at vi snakker om, hvilke følelser og reaksjoner som vekkes i deg / dere som foreldre.

I den forbindelse vil man i større eller mindre grad komme inn på, hvilke erfaringer du / dere selv har hatt, som er med å prege deg i rollen som forelder. Den erfaringen man har hatt med egne foreldre, er den tydeligste modellen man har med seg. Å sortere i disse erfaringer, og følelsene knyttet til dem, er en naturlig del av et forelderveiledningsforløp. Men hvor mye eller lite dette vil være i fokus, er individuelt og varierer i forskjellige perioder. Og det er du som underveis også velger, hvor mye du ønsker å snakke om din egen oppvekst og historie som en del av veiledningen.

Anna M. Szulc

Anna Szulc Psykologpraksis

Bygdøy Allé 21

0262 Oslo

Epost: psykolog@annaszulc.no

Tlf: 917 92 543

Org.nr.: 985828490