Priser
Inngangsparti Bygdøy Allé 14

Psykoterapiveiledning / veiledning til helsepersonell: Pris etter avtale.


Undervisningsoppdrag: Pris etter avtale.

Priser:


Priser fra januar 2020 for individualtimer for klienter med fast inntekt/eget firma:


Enkelttime, dagtid: 1200,-                                                  Etter kl. 16.00: kr. 1300,-


Enkelttime for studenter, pensjonister, og andre uten fast inntekt/firma: kl. 1075,-

       Etter kl. 16.00: kr. 1175,-


Gruppepsykoterapi  med opp til 7-8 gruppdeltakere, 90 min pr gang: kr. 330,-.

Gruppeterapi forutsetter at man forplikter seg til å følge gruppebehandlingen over tid, og at man betaler for sin plass i gruppen.

Forelderveiledning:

Enkelttime (45/60 min.), en forelder: kr.  1100,-/1300,- / forelderpar: kr. 1300,-/1500,-

Etter kl. 16.00 (45min) : 1200,-  / forelderpar: 1400,-

Dobbelttime (90 min.) en forelder: kr. 2100,- forelderpar: kr. 2300,-

Etter kl. 16.00: kr. 2200,-        /  forelderpar: kr. 2500,-
 

 

Avbestilling:

Avbestillingsfristen er 1 uke. Ved avbestilling senere end dette, faktureres timen i sin helhet, uavhengig av årsak..

 

Betaling: 

Betaling skjer etterskuddsvis med faktura utlevert ved siste avtale i slutten av hver måned.

 Anna Szulc Psykologpraksis er en privat psykologpraksis uten driftstilskudd. Dette innebærer at pasienten betaler hele kostnaden for terapi selv.


Skattefradrag:

I tilfelle hvor den samlede behandlingssummen overstiger 9.200, vil man i visse tilfelle kunne ha rett til særfradrag på selvangivelsen (se skattelovens bestemmelser). Dette gjelder bare pasienter som tidligere år har fått godkjent ekstra helseutgifter som fradragsberettiget.

Anna M. Szulc

Anna Szulc Psykologpraksis

Kruses gt. 8

0263 Oslo

Epost: psykolog@annaszulc.no

Tlf: 917 92 543

Org.nr.: 985828490